Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.gelresign.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Gelre Sign streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Gelre Sign niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gelre Sign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Gelre Sign en de gebruiker van de website ontstaan.

Email
Gelre Sign garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst niet gegarandeerd kan worden. Ook de veiligheid van het e-mailvekeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Gelre Sign te communiceren accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicatie en uitingen van Gelre Sign zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag dus niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Gelre Sign vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Contact
Het kan natuurlijk zijn dat je na het bekijken van onze website vragen hebt over onze producten en diensten. Neem dan contact met ons op! Wij helpen je namelijk graag verder. Je kunt ons telefonisch bereiken op +31(0)267074161, mocht dit niet lukken dan kun je natuurlijk ons contactformulier invullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Direct mailen

Direct bellen